Bangkok Thailand Thailand Royal Police Phuket - thanks  Jake thailand-riverkwai